Zarząd

Siedziba firmy

DKA Polska Sp. z o.o.
ul. Saperów 272
85-542 Bydgoszcz
Tel.+48 52 3209790 +48 52 3209790
Fax.+48 52 3209780

Reprezentacja spółki

Członkowie Zarządu:
Jerzy Drożdżewski
Mirosław Piskorz
Cezary Barszczewski