Impressum

DKA Polska Sp. z o.o.

DKA Polska Sp. z o.o.

ul. Saperów 272
85-542 Bydgoszcz
Tel. +48-52 320 97 90
Fax +48-52 320 97 80
Email biuro @remove-this.dka-polska.eu
 

Reprezentacja spółki
Członkowie Zarządu:
Jerzy Drożdżewski
Mirosław Piskorz
Cezary Barszczewski 

Sąd Rejonowy dla m. Bydgoszczy
XIII Wydz. Gospodarczy

KRS 0000149472

NIP PL-888-00-25-627

Kapitał zakładowy 500.000 zł

Jeżeli nie ustalono inaczej, wszelkie prawa zastrzeżone. Nie bierzemy odpowiedzialności za aktualizacje, poprawność lub kompleksowość danych. Dotyczy to również hiperłączy. Zmiany i uzupełnienia danych realizowane są bez wcześniejszej zapowiedzi.

Koncepcja, układ i wykonanie techniczne

NORDSONNE IDENTITY
Linienstraße 153
10115 Berlin
www.nordsonne.de