Kontakt

Siedziba firmy

DKA Polska Sp. z o.o.
ul. Saperów 272
85-542 Bydgoszcz
Tel.+48 52 3209790 +48 52 3209790
Fax.+48 52 3209780


Sąd Rejonowy dla m. Bydgoszczy
XIII Wydz. Gospodarczy
KRS 0000149472
NIP 888-00-25-627
Kapitał zakładowy 500.000 zł

Serwis 24h

Zgłaszanie awarii

Infolinia +48 22 441 68 40
Polska Północna +48 785 73 48 11
Polska Centralna+48 785 74 48 11
Polska Południowa +48 785 75 48 11

Jerzy Drożdżewski
Dyrektor Działu Technicznego
Tel. +48 694 724 227+48 694 724 227

Nasza lokalizacja