Połączenie spółek

Dussmann Polska Sp. z o.o. oraz DKA Polska Sp. z o.o.

Zarząd Dussmann Polska Sp. z o.o. oraz Zarząd DKA Polska Sp. z o.o.  uzgodniły następujący plan połączenia spółek:

Pobierz Plan połączenia Spólek