Kształcenie zawodowe

Polityka edukacyjna

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku na specjalistów z naszej branży postanowiliśmy współuczestniczyć w procesie kształcenia zawodowego.

W marcu 2008 roku podjęliśmy współpracę z Zespołem Szkół nr 12 w Bydgoszczy, polegającą głównie na realizacji wspólnej polityki edukacyjnej w zakresie branży chłodniczej. Działania te zaowocowały w początkowym etapie możliwością wyboru specjalizacji chłodnictwo i klimatyzacja, a od roku szkolnego 2015/2016 nowym zawodem Technika chłodnictwa i klimatyzacji, który został wpisany na listę kwalifikacji zawodowej.

Uczniowie szkoły mają możliwość odbycia w naszym przedsiębiorstwie praktyk i staży zawodowych, podczas których poznają tajniki zawodu. 

Praca i Kariera

Perspektywy rozwoju zawodowego

Dowiedz się więcej o możliwościach podjęcia pracy w naszej firmie.