Środowisko

Rozwiązania przyjazne dla środowiska

W naszej działalności kierujemy się zasadą, aby nasze realizacje odpowiadały nie tylko wymaganiom klienta, ale by były również przyjazne dla naszego środowiska.

Prowadzimy doradztwo w zakresie przezbrajania instalacji na nowe, bardziej ekologiczne czynniki.

Posiadamy wymagane prawem certyfikaty f-gazowe, zarówno dla przedsiębiorcy, jak i dla personelu, co pozwala nam w odpowiedzialny i świadomy sposób postępować z czynnikami chłodniczymi.

Współpracujemy z Fundacją Prozon w zakresie utylizacji i regeneracji czynników chłodniczych.

Środowisko

Zaawansowane technologie i ekologia

Dbając o środowisko oferujemy ekologiczne rozwiązania.